Català - Castellà
Quí soc     Serveis musicals     Serveis informatics     Contacte
albertpeix@gmail.com - telf: 626 204 853
Ball de saló - Amenitzacions musicals - Arrenjaments i transcribcions - Bases musicals i midifiles - Docència
Versió Original, es un producte creat per satisfer a un públic mancat de recursos per a poder llogar una orquestra però que vol celebrar les seves diades i festes amb musica en viu i gaudir d’un bon ball i molt més.

Versió Original, et pot oferir des d’un teclista cantant en format solitari fins a un màxim de quatre musics dalt de l’escenari disposats a donar-ho tot.

Son anys d’experiència pel que fa al món del ball de saló en formats diferents i amb repertoris diferents. Es per això que ara, Versió Original us obre aquest ventall de possibilitats perquè podeu gaudir de la vostra festa sense límits i amb la formació que més us escau. El fet de passar per diverses formacions, ha fet que actualment Versió Original disposi de diferents professionals en tots els àmbits instrumentistics i vocals. A dia d’avui i amb temps clar esta, us deixem triar quin tipus de formació voleu pel vostre esdeveniment. Si un solista, un duo, un trio, etc...

Pel que fa al repertori, Versió Original disposa d’un repertori clàssic de ball de saló amb estils com Valsos, Cha-Chas, Corridos, Rancheras, Boleros, Pasdobles, Fox-Trots, Swing, Baladas, Tangos, Merengues, Guarachas, Cumbias, Bachatas, etc... a part de temes de l’època dels guateques, temes disco, d’actualitat, versions de tota mena per avarca a un gran públic.
Petita mostra del nostre repertori
- Ai se teu pego
- Amigo
- Aquí no hay playa
- Bachatas Italianas
- Bailando
- Ball de rams
- Boig per tu
- Buonasera Signirina
- Cha-chas Maravella
- Corazón loco
- Cumbias Encantada
- Decada 60's
- Decada 70's
- Fue tan poco tu cariño
- Gitanitos y morenos
- Islas Canarias
- La banda del coche rojo
- La cumparsita
- Lola la tavernera
- Mack the knive
- Piccolissima serenata
- Mèxico 1
- Quiero ser como tu
- Raphaella Carrá
- Sway
- Viva el pasodoble

MP3 Player requires JavaScript and the latest Flash player. Get Flash here.